Asosiy menu

13.05.2022 - Компаниянинг бўлинмаларида коррупцияга қарши комплаенс-назорат тизими ҳақида батафсил тушунчалар бериш бўйича ишлар давом эттирилмоқда >>> | 11.05.2022 - Биласизми?.. >>> | 09.05.2022 - 9 МАЙ — Хотира ва қадрлаш куни! >>>

Компания раҳбарияти

Компания раҳбарияти

Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари
Ибрагимов Сарвар Азизович
Тел:  (71)202-88-22  
E-mail: info@kafolat.uz
Қабул кунлари: чоршанба14:00 дан 16:00 гача
             Компания суғурта фаолияти масалалари бўйича раҳбарликни амалга оширади. Ўз ваколати доирасида Компания номидан харакат қилади. Барча суғурта турларини ривожлантириш бўйича суғурталовчининг тактика ва стратегиясини ишлаб чиқади ва амалда татбиқ этади. Суғурта майдонларини кенгайтириш, агентлик тармоқларини ривожлантириш бўйича чораларни кўради. Суғурталаш ва қайта суғурталаш бўйича шартномаларни тузиш (янгилаш) ишларини ташкиллаштиради. Компаниянинг суғурта фаолияти бўйича иқтисодий натижаларини таҳлил қилади. Таҳлиллар асосида компаниянинг суғурта фаолиятини кескин  ривожлантириш,  рақобат  шароитида  компания мавқеини  мустаҳкамлаш,  фаолиятни  ташкил  этишнинг  замонавий  усул  ва  услубларини  жорий  этиш  бўйича  аниқ  таклифлар ишлаб  чиқади. Лавозим вазифалари доирасида мавжуд комиссияларга раҳбарлик қилади.

Бошқарув раиси ўринбосари
Грибанова Валентина Григорьевна
Тел:  (71)202-88-22  
E-mail: info@kafolat.uz
Қабул кунлари: пайшанба  14:00 дан 16:00 гача
         Компания фаолиятининг молиявий - иқтисодий масалалари бўйича раҳбарликни амалга оширади. Бевосита унга бўйсунувчи таркибий тузилмаларнинг ишини ташкиллаштиради ва назорат қилади. Ўз ваколати доирасида компания номидан ҳаракат қилади. 

Суғурта бўйича директор
Ф.И.О: Шаробиддинов Акрамжон Гойиббаевич
Тел:  (71)202-88-22  
E-mail:  insurance@kafolat.uz

           Суғурта билан боғлиқ компания фаолиятига бевосита раҳбарлик қилади ҳамда суғурта бўйича департаментларга юклатилган вазифаларнинг бажарилишига шахсан жавоб беради. Компания тизимида суғурта хизматларини ривожлантиришда жорий ва стратегик вазифаларини белгилайди, уларнинг бажарилиши устидан назорат қилади. Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан суғурта йўналиши бўйича эълон қилинадиган танлов (тендер) ларда компания номидан қатнашади. Кўрсатилаётган суғурта хизматларининг тариф сиёсатини юритади. Алоҳида суғурта хизматлари сегментларидан келиб чиқиб суғурта тарифларининг паст ёки юқори кўрсаткичлари бўйича кўрсатмалар ишлаб чиқади ва ўз тавсияларини беради.

Компания Бошқаруви раҳбарлари


Ахборот хизмати раҳбари
Ф.И.О:  Бахадирханова Нилуфар Данияровна
Тел:  (71)202-88-22  
E-mail:  marketing@kafolat.uz 
          Матбуот хизматининг асосий вазифаси, компания раҳбарини таркибий бўлинмаларнинг жорий ва истиқболдаги фаолияти бўйича асосли маълумотлар ва таклифлар билан таъминлаш ҳамда ОАВлар билан алоқаларни ўрнатиш. Хизмат фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 июндаги ПҚ-4366-сон қарори талабларига мувофиқ амалга оширади.

Компания бош бухгалтери в.б.
Ф.И.О: Жапаков Саттарберген Илхамжанович
Тел:  (71)202-88-22  
E-mail: info@kafolat.uz
          Компания устави ва  бошқа ички меъёрий ҳужжатларга асосан Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи фаолиятига раҳбарлик  қилади. «Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи тўғрисида»ги Қонун асосида фаолият юритади. Бошқарувнинг молиявий фаолиятини оператив бухгалтерия ва статистик ҳисоби асосида, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ва меъёрий ҳужжатларга мувофиқ амалга оширади. 

Ходимлар билан ишлаш департаменти бош менежери
Ф.И.О: Каримова Малика Муратовна 
Тел:  (71)202-88-22  
E-mail: personnel@kafolat.uz
        Департаментнинг асосий вазифаси компания Бошқарувини керакли ихтисос ва  малакадаги  мутахассис ҳамда хизматчи ходимлар билан таъминлаш  ишларини ташкил қилиш, шунингдек, компаниянинг филиаллари ва бўлинмаларини лавозимлари «Kафолат суғурта компанияси»  AЖ  Бошқаруви номенклатурасига киритилган ходимлар билан таъминлаш бўйича уларни танлаш, ўқитиш, қайта тайёрлаш ҳамда жой-жойига қўйиш. Компания ходимларининг меҳнат муносабатларини Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексига ҳамда амалдаги ички меъёрий ҳужжатларга мувофиқ расмийлаштириш. Компаниянинг барча таркибий тузилмаларининг раҳбар лавозимлари учун амалдаги xодимлар заҳирасини шакллантириш ҳамда заҳирага киритилган ходимларни индивидуал ўқитиш режаларига асосан мақсадга йўналтирилган тарзда тайёрлаб борилишини таъминлаш. Компания талабларидан келиб чиққан ҳолда, xодимларни узлуксиз равишда ўқитиб бориш тизимини яратиш ва самарали амал қилиш йўли билан ходимларнинг керакли бўлган даражадаги малакага эга бўлишларини қўллаб-қувватлаш. 

Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш департаменти бош менежери
Ф.И.О: Каримов Илхом Исмоилович
Тел:  (71)202-20-25  
E-mail: ict@kafolat.uz
           Компания ва унинг таркибий бўлинмалари, уларнинг ходимлари фаолиятида ахборот технологияларидан фойдаланишни ривожлантиради. Компания ва унинг таркибий бўлинмаларида компьютер ва оргтехникаларидан унумдор фойдаланиш ишларини ташкил қилади. Компанияда компьютер ва оргтехникаларини харид қилиш ва ҳисобдан чиқариш ишларини юритишда қатнашади. Компанияда суғурта хизматларининг интернет орқали онлайн тарзда амалга оширилиш ишларини ташкиллаштиришда қатнашади. Компаниянинг расмий веб сайти, ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари давр талаби даражасида бўлишини таъминлайди. Компания суғурта портфелининг электрон маълумотлари базаси кўринишида шакллантириш, кенгайтириш, сақлаш ва анализ қилиш ишларида қатнашади. Компания Бошқарувида интернетдан унумдор ва мақсадли фойдаланишни ташкил қилиш ишларини юритади. Компания Бошқарувида фойдаланилаётган компьютерлар ва оргтехникаларнинг техник ҳолатини таъминлаш ишларини ташкил қилади.

Қайта суғурталаш ва халқаро алоқалар департаменти бош менежери
Ф.И.О: Жорабоев Жасур Абдурахмонович 
Тел:  (71)202-20-25  
E-mail: reinsurance@kafolat.uz
            Суғурта заҳираларини шакллантириш бўйича ҳисобни тайёрлайди ва суғурта мажбуриятлари портфелини шакллантиришни назорат қилади. Компаниянинг суғурта мажбуриятларини аниқлайди ва баҳолайди. Қайта суғурталаш операциялари орқали истиқболли қайта суғурта бозорларини ўрганади. Компаниянинг суғурта мажбуриятларини ички ва халқаро қайта суғурта бозорларида жойлаштиради.

Акциядорлар билан корпоратив алоқалар депаратменти бош менежери
Ф.И.О: Бурибаев Шухрат Исабаевич
Тел:  (71)202-20-26  
E-mail: info@kafolat.uz
            Компания соф фойдасининг ӯсиш суръатини таъминлаш бӯйича амалий ва аналитик чоралар ишлаб чиқади ва тадбиқ этади. Компаниянинг молиявий барқарорлигини таъминлаш мкақсадида унинг инвестицион портфелини самарали бошқаради. Компания фаолиятини Ӯзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқукларини ҳимоя қилиш тӯғрисида» ги Қонунига мувофиқ ташкиллаштиради. Компания барқарорлигини ва фойдалилик даражасини таъминловчи,  компания инвестиция активларини оптимал бошқариш услубларини ишлаб чиқади ва амалга тадбиқ этади. Қонунчиликдаги ӯзгаришларни доимий равишда кузатиб борган ҳолда инвестиция активларини бошқаришда тизимли ёндашувни таъминлайди. Компания фаолиятини тартибга солувчи ички низомлар ва норматив ҳужжатларни  Ӯзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқукларини ҳимоя қилиш тӯғрисида»ги Конунига мувофиқ ишлаб чиқиб, уларни мукаммаллаштиради. Компания инвестиция фаолияти натижаларини комплекс таҳлилини амалга оширади. Компания акцияларини чиқариш ва жойлаштириш бӯйича чора-тадбирларни амалга оширади.

Стратегик режалаштириш департаменти бош менежери
Ф.И.О: Нам Гелена Герасимовна
Тел:  (71)202-20-26  
E-mail: info@kafolat.uz
           Департаментнинг асосий вазифаси - компаниянинг соф фойдасининг изчил ўсишини таъминлаш бўйича таҳлилий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Компанияни қисқа ва узоқ муддатли ривожланиш истиқболларини халқаро тажрибага ва суғурта фаолиятини янада ривожлантириш учун асосий омилларга (салоҳиятга) асосланган ҳолда ривожлантириш. Филиалларнинг иқтисодий салоҳиятини ўрганиш ва таҳлил қилишни ҳисобга олган ҳолда, тармоқларда ва компанияда суғурта мукофотлари прогнозини ишлаб чиқиш. Қонун ҳужжатларини доимий равишда мониторинг қилиш асосида молиявий бошқарувга мунтазам ёндашишни таъминлаш. Департамент ваколатига тааллуқли масалалар бўйича филиаллар ходимлари билан учрашувлар ва семинарлар ўтказиш. 

Инвестициялар ва суғурта заҳираларини бошқариш департаменти бош менежери
Ф.И.О: Шамурадова Доно Анваровна
Тел:  (71)202-20-26  
E-mail: info@kafolat.uz
           Компания соф фойдасининг ӯсиш суръатини таъминлаш бӯйича амалий ва аналитик чоралар ишлаб чиқади ва тадбиқ этади. Компаниянинг молиявий барқарорлигини таъминлаш мақсадида унинг инвестицион портфелини самарали бошқаради. Қонунчиликдаги ӯзгаришларни доимий равишда кузатиб борган ҳолда инвестиция активларини бошқаришда тизимли ёндашувни таъминлайди. Компания инвестиция фаолияти натижаларининг комплекс таҳлилини амалга оширади.

Суғурта даъволарини кўриб чиқиш департаменти бош менежери в.в.б.
Ф.И.О: Рахматуллаев Музаффар Гайратилло ўғли
Тел:  (71)202-20-12
         (71)202-20-17  
E-mail: claims@kafolat.uz
          Департаментнинг асосий вазифа ва функциялари, компания билан (компания номидан) тузилган суғурта шартномалари бўйича суғурта қилдирувчи, суғурталанган шахс, жабрланувчи, наф олувчи, ҳуқуқий ворис ёки учинчи шахсларнинг суғурта ҳодисаси юз берганида етказилган зарарни қоплаш бўйича даъволарини вақтида кўриб чиқиш ва ҳал этиш.  Компания филиалларидан уларга белгиланган лимитлардан юқори бўлган суғурта қопламасини тўлаш масаласини ҳал этиш бўйича келиб тушаётган ҳужжатларни кўриб чиқиш. Депаратмент ва компания фаолиятини оператив ва сифатли амалга ошириш мақсадида суғурта бозорининг профессионал иштирокчилари билан алоқалар ўрнатиш ва ҳамкорликни ривожлантириш. Шунингдек, компания филиаллари ўртасида мувофиқлаштириш бўйича ишларини амалга ошириш.

Юридик бўлими бошлиғи
Ф.И.О: Шоназаров Нодиржон Туймаевич 
Тел:  (71)202-20-26  
E-mail: info@kafolat.uz
            Бўлим ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг қарорларига, бошқа қонун ҳужжатларига ҳамда компаниянинг Устави, тартиб-қоидаларига амал қилади. Судларда ва бошқа идораларда компаниянинг мулкий ва бошқа манфаатларини ҳуқуқий ҳимоя қилади.  Компанияда меҳнат ҳақидаги қонунларга риоя этилишини таъминлашда, шу жумладан, меҳнатга оид ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатларни (меҳнат шартномаси, жамоавий шартнома ва бошқаларни) ишлаб чиқишда қатнашади. Ушбу ҳужжатлар лойиҳаларини қонунчиликка мувофиқлигини текширади ва ҳуқуқий хулоса беради. Регресс даъволари бўйича суд идораларига бериладиган ҳужжатларнинг  тайёрланишини  ва  топширилишини  ташкиллаштиради ҳамда  назорат қилади. Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа функцияларни бажаради.

Комплаенс-назорати бўлими бошлиғи
Ф.И.О: Дадабаев Хусан Бахтиёрович
Тел:  (71)202-20-26  
E-mail: info@kafolat.uz
          Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш тартибига асосан ишларни амалга оширади ва белгиланган тартибда уларни қабул қилишни ташкил этади. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини рўйхатга олинишини таъминлайди. Давлат ва ҳукумат ташкилотлари билан курьерлик алоқаларини ташкил қилади. Ҳужжатлар билан ишлаш шакллари ва услубларини такомиллаштириш бўйича чоралар ишлаб чиқади. Ўрнатилган талабларга мувофиқ компаниянинг тузилмавий бўлинмаларида ҳужжатларни расмийлаштирилиши ва шакллантирилиши назоратини ташкил қилади. Иш юритиш учун масъул ходимларнинг малакасини ошириш, иш юритишга оид масалалар бўйича мажлислар ўтказиш ва маслаҳатлар беради. Раҳбарият томонидан ўтказиладиган мажлисларга тайёргарлик кўришда қатнашади ва уларга техник хизмат кўрсатилишини ташкил қилади.


Компания филиаллари раҳбарлари

Қорақалпоғистон Республикаси филиали директори в.б.
Ф.И.О: Бейболов Серик Худайбергенович
Тел:  +998 61 222-56-72  
E-mail: kafolat10000@inbox.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Андижон вилояти филиали директори 
Ф.И.О: Абдужаминов Шерзодбек Толкинович
Тел:  +998 74 225-41-41 
E-mail: andijan@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Бухоро вилояти филиали директори 
Ф.И.О: Жалолов Гафуржон Бахшиллоевич
Тел:   +998 65 221-55-79    
E-mail: bukhara@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Жиззах вилояти филиали директори в.б. 
Ф.И.О: Мамаюсупов Иномжон Искандарович
Тел: +998 72 226-40-45  
E-mail: djizak@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Қашқадарё вилояти филиали директори в.в.б. 
Ф.И.О: Хазраткулов Акмал Ризокулович
Тел:   +998 75 221-12-09 
E-mail: kashkadarya@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Навоий вилояти филиали директори 
Ф.И.О: Соибназарова Дилфуза Юсуповна
Тел:  +998 79 224-98-00  
E-mail:  navoi@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Наманган вилояти филиали директори 
Ф.И.О: Асатуллаев Рахим Иброхимжонович 
Тел:   +998 69 227-23-85  
E-mail:  namangan@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Самарқанд вилояти филиали директори 
Ф.И.О: Юнусов Мансуржон Махмудович
Тел:   +998 66 233-54-02 
E-mail:  samarkand@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Сурхондарё вилояти филиали директори 
Ф.И.О: Худойбердиев Бахтиёр Абдурайимович
Тел:    +998 76 227-31-05 
E-mail:  surxondaryo@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Сирдарё вилояти филиали директори 
Ф.И.О: Абдукодиров Отабек Уразалиевич
Тел:    +998 67 221-00-41
E-mail:  sirdarya@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Тошкент вилояти филиали директори 
Ф.И.О: Дадабаев Хасан Бахтиёрович
Тел:   +998 70 602-11-06 
E-mail:  tashobl@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Фарғона вилояти филиали директори 
Ф.И.О: Кадиров Умиджон Хабибуллаевич
Тел:    +998 73 243-34-43
E-mail:  fergana@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Хоразм вилояти филиали директори 
Ф.И.О: Ибадуллаев Бекдаш Джаббарганович
Тел:    +998 62 224-65-86    
E-mail:  khorezm@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

Тошкент шаҳар филиали директори 
Ф.И.О: Мизробшоев Шухрат Шоазимович
Тел:    +998 78 150-50-04
E-mail:   tashkent-filial@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 

"Андеррайтинг маркази" директори
Ф.И.О: Алимов Зафар Мухторович
Тел:   +998 78 150-42-27   
E-mail: filial@kafolat.uz
             Филиал руководствуется в соответствии Уставом компании и положением филиала. Осуществляет и обеспечивает развития страхового бизнеса, увеличение количества договоров страхования и увеличение объема страховых премий. Организует рекламно-разъяснительную работу о преимуществах отдельных видов страхования среди населения. Принимает меры по укреплению персонала филиала квалифицированными кадрами путем подбора, повышения их инициативы и ответственности. Филиал несет личную ответственность за обеспечение страховых и производственных стратегий в филиалах и подразделениях. Осуществляет иные функции в соответствии с положением филиала. Осуществляет на основании доверенности договоры, необходимые для осуществления деятельности филиала, предусмотренной Уставом и положением филиала, в пределах, установленных в Правлении, обеспечивает выполнения ими ключевых показателей эффективности, назначаемых ими и руководством компании. 
Биз билан боғланиш